-Энэ хавар, зуны чиг хандлагыг манайх түрүү жил парк дээр танилцуулсан. Ерөнхийдөө усны өнгө давамгайлсан.
Дэлгэрэнгүй
STYLE